Tekstarbejde på tværs


Tekstarbejde på tværs : tekstanalyse i dansk og engelsk / redaktører: Marlene Ørnstrup Petersen, Ditte Eberth Timmermann, Tony Søndergaard Andersen. - 1. udgave. - Aarhus : Systime ; Frederiksberg : Dansklærerforeningen, 2016. - 229 sider

Tværfaglig antologi med dansk- og engelsksprogede tekster inden for skønlitteratur og sagprosa.
Teksterne favner bredt genremæssigt og litteraturhistorisk fra Shakespeare over Herman Bang og Edgar Allan Poe til Naja Marie Aidt.

Tekster på dansk og engelsk, delvis parallel tekst på engelsk, samt bidrag på norsk

Indhold: Metodiske tilgange i dansk og engelsk ; Maskiner og moderne metropoler (Tidslinje - maskiner og moderne metropoler. H.C. Andersen: Jernbanen (uddrag). Herman Bang: Stuk (uddrag). Johannes V. Jensen: Maskinerne (uddrag). Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921. Dan Turèll: Storby-blues. Michael Strunge: Natmaskinen. Naja Marie Aidt: Fjerde april) ; Machines and modern metropolis (Timeline - machines and modern metropolis. William Blake: London. Mary Shelley: Frankenstein; or, The modern Prometheus (uddrag). Ezra Pound: In a staton of the metro. Brian Aldiss: Super-toys last all summer long. Paul Auster: City of glass (uddrag). Charles Higson: The red line) ; Det splittede sind (Tidslinje - det splittede sind. St. St. Blicher: Hosekræmmeren (uddrag). H.C. Andersen: Skyggen (uddrag). Amalie Skram: På St. Jørgen (uddrag). Peter Seeberg: Patienten (uddrag). Christel Wiinblad: Kongens Have, d. 13. marts 2006 (uddrag)) ; Twisted minds (Timeline - twisted minds. Shakespeare: Hamlet (uddrag). Edgar Allan Poe: The tell-tale heart. Robert Louis Stevenson: Strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde (uddrag). Charlotte Perkins Gilman: The yellow wallpaper. Sylvia Plath: The bell jar (uddrag). Stacey Levine: The twin (uddrag).

Side 42-45: Dan Turèll: Storby-blues (selve digtet, introduktion, arbejdsspørgsmål, forslag til videre arbejde)