99.4 Turéll, Inge. Mogensen, Jens: Jeg har mistet for mange kære: interview med Inge Turéll

99.4 Turèll, Inge. Mogensen, Jens: Jeg har mistet for mange kære : interview med Inge Turèll

99.4
Turèll, Inge. Mogensen, Jens
Jeg har mistet for mange kære : interview med Inge Turèll. Jens Mogensen. Villabyerne, 16.januar 2002.

Interview med Dan Turèlls mor, om hendes liv og om sønnen.