99.4 Turéll, Dan. Schnack, Asger: Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste: en bog om Dan Turéll

99.4 Turèll, Dan. Schnack, Asger: Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste : en bog om Dan Turèll

99.4
Turèll, Dan. Schnack, Asger
Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste : en bog om Dan Turèll. Asger Schnack. Høst, 2002.

Kronologisk gennemgang af Dan Turèlls (1946-1993) liv og værk med vægt på sidstnævnte i et portræt af Turèlls tid, forbilleder og inspirationskilder.
Tidligere: 1. udgave. 2001.