99.4 Turèll, Dan    Otte, Dennis Dybdemodulprojekt i dansk litteratur


99.4 Turèll, Dan
Otte, Dennis
Dybdemodulprojekt i dansk litteratur.
Roskilde Universitet FS 2010. 61 ark (udprint)

"Problemformulering: Hvorledes tolker Dan Turèll den amerikanske beatlitteratur på dansk op gennem 1970’erne"

Af indholdet:
Forord/ v. Asger Schnack
Dan Turèll og hans litterære samtid
Definition af "beat" – og mentaliteten bag
Kerouac
Burroughs
Ginsberg
Analyser af valgte bøger
Diskussion: Andre påvirkninger end beat? Placering af Dan Turèll i den danske litteraturhistorie