99.4 Turéll, Dan. Nonboe, Michael: Billeder af en Karma Cowboy - buddhistiske aspekter af Dan Turèlls digtning: speciale

99.4 Turell, Dan. Nonboe, Michael: Billeder af en Karma Cowboy - buddhistiske aspekter af Dan Turèlls digtning : speciale

99.4
Turell, Dan. Nonboe, Michael
Billeder af en Karma Cowboy - buddhistiske aspekter af Dan Turèlls digtning : speciale. - : Århus Universitet,Institut for æstetiske fag, Afdeling for litteraturhistorie , 2003. - 85 løsblade.