99.4 Turéll, Dan. Højris, René: Dan Turéll - samtale og introduktion

99.4 Turèll, Dan. Højris, René: Dan Turèll - samtale og introduktion

99.4
Turèll, Dan. Højris, René
Dan Turèll - samtale og introduktion. René Højris. Roger, 2002.

Et kalejdoskopisk portræt af Dan Turèll (1946-1993) frem til foråret 1977, baseret på 30 timers båndede samtaler. Med en præsentation af hans første 40 bøger samt fuldstændig bibliografi.

Tidligere: 1. udgave. Kbh. : Borgen, 1977. 179 sider. (Borgens billigbøger ; 152).