99.4 Turéll, Dan. Frej, Thomas: Analyse af Dan Turélls Karma Cowboy: samtid og litterær position

99.4 Turèll, Dan. Frej, Thomas: Analyse af Dan Turèlls Karma Cowboy : samtid og litterær position

99.4
Turèll, Dan. Frej, Thomas
Analyse af Dan Turèlls Karma Cowboy : samtid og litterær position. - Odense : Syddansk Universitet, 2000. - 106 blade.
Speciale ved center for Nordiske Studier.