99.4 Turéll, Dan. Bundgaard, Peder: Superdan: et portræt af Dan Turéll, 2. udgave

99.4 Turèll, Dan. Bundgaard, Peder: Superdan : et portræt af Dan Turèll, 2. udgave

Bogomslag Superdan

99.4
Turèll, Dan. Bundgaard, Peder
Superdan : et portræt af Dan Turèll. Peder Bundgaard. Borgen, 1999.

Portræt af mennesket, mediefiguren og forfatteren Dan Turèll (1946-1993), med mange uddrag fra hans værker.
Tidligere: 2. udgave. 1999 - 1. udgave. 1995. 290 sider.