81.69                  Borup, Anne  Opbruddet fra modernismen


81.69
Borup, Anne 
Opbruddet fra modernismen.
En littteraturhistorisk og tekstanalytisk undersøgelse af opbrudstendenser i dansk poesi fra 1965 til 1998. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet, 2000. 366 sider.

Udskrift af pdf-fil fra Internettet.

Side 156-207: Karma Cowboy sings the Blues – om genrer og figurer i Dan Turèlls forfatterskab.