81.68 Handesten, Lars: Alligevel så elsker vi byen: tolv kapitler af Københavns litteraturhistorie

81.68 Handesten, Lars: Alligevel så elsker vi byen : tolv kapitler af Københavns litteraturhistorie

81.68
Handesten, Lars
Alligevel så elsker vi byen : tolv kapitler af Københavns litteraturhistorie. Lars Handesten. C.A. Reitzel, 1996.

Om hvornår og hvordan København optræder som litterært motiv samt en beskrivelse af det syn forskellige epoker og digtere har haft på byen, dens liv og indbyggere.

Side 167-171: Provinsen i storbyen (om Dan Turèll)