81.65 Skyum-Nielsen, Erik: Ordet fanger: litterær kritik i udvalg

81.65 Skyum-Nielsen, Erik: Ordet fanger: litterær kritik i udvalg

81.65
Skyum-Nielsen, Erik
Ordet fanger: litterær kritik i udvalg / redigeret af Chr. Lund *. - 1. udgave. - Kbh. : Gad, 2002. - 602 sider.
Udvalgte anmeldelser 1978-2001 af dansk litteratur, primært poesi og prosa samt interview med Erik Skyum-Nielsen.
Tidligere offentliggjort i: Information.

Side 165-167: Fingersteins fortynding ( om Dan Turèll: Kom forbi. Alhambra blues).
Side 297-298: Ladhedens poetik (om Dan Turèll: Forklædt til genkendelighed).
Side 386-387: Færgen i havn (om Dan Turèll: Tja-a Cha-cha).
Side 565-567: Fra småborger til boheme (om Asger Schnack: Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste. En bog om Dan Turèll).