81.6   Litteraturhistorien - på langs og tværs


81.6

Litteraturhistorien - på langs og på tværs. Forfatter: Barbara Kjær-Hansen ; forfatter: Tinne Serup Bertelsen ; redaktør: Peter Kennebo ; redaktør: Helle Paabøl Andersen. 1. udgave. - Århus, Systime, 2012. - 260 sider, illustreret i farver.

Om dansk litteraturs historie fra middelalderen til i dag, dels ud fra de litterære perioder, dels ud fra de litterære genrer
Med litteraturhenvisninger og links

Side 147 + 232: Om Dan Turèll