81.5 Stein Larsen, Peter: Nattehimlens poetik

81.5 Stein Larsen, Peter: Nattehimlens poetik

81.5
Stein Larsen, Peter
Nattehimlens poetik : studier i moderne nordisk lyrik / forfatter: Peter Stein Larsen. - Hellerup : Spring, 2011. - 322 sider 

Indhold: Jeg styrtede ned i uendelighed : Tom Kristensens katastrofale ekspressionisme ; Internationale horisonter : Jørgen Sonnes imagisme og surrealisme ; Følelsens abstrikte lindskib : romanisering og flerstemmighed hos Per Højholt ; Et indgangsskilt til det nye paradis : Edith Södergran og dansk sensymbolisme ; Ordet begår harakiri : Erik Lindegrens poetiske revolution ; Istidens uddøde stemme : depersonalisering, dissonans og uudsigelighed hos Tor Ulven ; Modernisme som strukturelt og funktionelt begreb ; Metonymien i moderne lyrik ; Oehlenschläger som polyfon poet ; Den amerikanske forbindelse i ny dansk poesi ; Tyske spor i dansk efterkrigslyrik ; Nattehimlens poetik

Med litteraturhenvisninger

Side 231-250: Den amerikanske forbindelse i ny dansk poesi.
Her side 235 ff: Danske hyl om bl.a. Dan Turells tidlige poetiske forfatterskab.