81.38 Frigørelsens hylen: en bog om den amerikanske beatgeneration

81.38 Frigørelsens hylen : en bog om den amerikanske beatgeneration

81.38
Frigørelsens hylen : en bog om den amerikanske beatgeneration / redigeret af Per Olsen & Christen Kold Thomsen. - Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2004. - 388 sider. - (University of Southern Denmark studies in literature ; vol. 43).

Indhold: Beatgenerationen som kult(ur)fænomen (Indledning : slået ud eller salig - et litterært og historisk rids af den amerikanske beatgeneration / Per Olsen & Christen Kold Thomsen. Lars Movin: Storm studiet - panoreringer i det grå rum : om William S. Burroughs og beatgenerationens forhold til filmmediet. Michael Skovmand: The beat generation og the angry young men. Peter Laugesen: 64928 libretto) ; Beatgenerationens litteratur og sjæl (Christen Kold Thomsen: Kenneth Rexroths visionære poetik. Ib Johansen: Fra Tanger til Madagascar - i den usynlige mands fodspor : refleksioner over William S. Burroughs' Naked lunch ; Samtale med Allen Ginsberg. Lasse Vöge: "Is there a world?" : Jack Kerouacs Spontaneous prose som non-dualistisk frigørelsesprojekt. Lars Movin: Dharma-bums med hjernespind: en læsning af Jack Kerouacs nok væsentligste efterladte værk, det monstrøse buddhistiske studium Some of the Dharma. Svend Erik Larsen: Larm i gaden : om Allen Ginbergs "Howl". Gregory Stephenson: Ferskner og halvskygger : bemærkninger til Allen Ginsbergs "A supermarket in California" ; At begynde ved den bitre ende : Bob Kaufmans digte. Hans Hauge: Charles Olsons The maximus poems : "projective verse" og 50'ernes lokale lyrik. Michael Böss: Det vilde liv : digteren, miljøprofeten og buddhisten Gary Snyder) ; Beatgenerationen og jazz & poesi (Fabian Holt: Om beatlitteraturens repræsentationer af jazz : bidrag til en rekonstruktion. T.S. Høeg: Beat er ikke bare rytme) ; Beatgenerationen i Danmark (Erik Nielsen: Om Dan Turèlls digt "At være beat". Anne Borup: Running wild homeward bound : om Peter Laugesens Americana. Peter Laugesen: The beat generation). Med litteraturhenvisninger, filmografi og diskografi.

Side 2: Dan Turèll: At være beat.
Side 32-35: Per Olsen & Christen Kold Thomsen: Sporene til Danmark (bl.a. Dan Turèll).
Side 293-314: T.S.Høeg: Beat er ikke bare rytme (side 303 om Dan Turèll og Sølvstjernerne).
Side 317-330: Erik Nielsen: Om Dan Turèlls digt "At være beat".