81.17 På kant med værket

81.17 På kant med værket

81.17
På kant med værket / redigeret af Ove Christensen og Claus Falkenstrøm. Kbh. : Akademisk Forlag, 2004. - 267 sider. - (Modernismestudier ; 4).

Analyse af en række nationale og internationale værker inden for film og især drama, poesi og lyrik, der alle forholder sig til modernisme eller postmodernisme.
Med bidrag på norsk.

Indhold: Claus Falkenstrøm: Dirrende i en rytmisk pisk langt ud over alting : en analyse af Dan Turèlls tidlige skriven med henblik på sekvens af Manjana, den endeløse sang flimrende igennem hudens pupiller. Peter Stein larsen: Opbrud fra centrallyrikken : genremæssige perspektiver på dansk 1990'er-digtning. Anker Gemzøe: Moralitetens modernitet : Christina Hesselholdt: Kraniekassen. John Thobo-Carlsen: Hvem er "jeg"? : om det narrative og det dialogiske i Samuel Becketts trilogi Molloy, Malone dies, The Unnamle. Janne Tornvig Bak: Og i centrum ingenting : en analyse af Jan Kjærstads Rand. Kristian Bank Møller: Blasfemisk tranvesti i Jens Martin Eriksens "Seth". Claus Krogholm Sand: Utopi og autogeografi : Per Olov Enquist og modernismen. Ove Christensen: Space oddity : det filmiske rum i von Triers Medea. Britta Timm Knudsen: Kroppen, sproget og det groteske. Taushet og tale : to nordiske modernismer.

Side 18-43: Claus Falkenstrøm: Dirrende i en rytmisk pisk langt ud over alting : en analyse af Dan Turèlls tidlige skriven med henblik på sekvens af Manjana, den endeløse sang flimrende igennem hudens pupiller.