81.0809 Hansen, Lars Gert: Mord er det bedste i verden - En analyse af Dan Turélls kriminalromaner

81.0809 Hansen, Lars Gert: Mord er det bedste i verden - En analyse af Dan Turèlls kriminalromaner

81.0809
Hansen, Lars Gert
Mord er det bedste i verden - En analyse af Dan Turèlls kriminalromaner. Speciale ved Københavns Universitet. - Kbh., 1987. - 95 sider.

Speciale til kandidateksamen.