81.08 København i romanen

81.08 København i romanen

81.08
København i romanen : en undersøgelse af storbyen som stof og tema i dansk romanlitteratur gennem hundrede år / af Ulla Vibe Nørgård og Hans-Jørgen Olsen. - Kbh. : Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Amager, 1979. - 2 bind
Specialeafhandling
2. del. - 1979. - 178 sider (fotokopi).

Indhold: Materiel krise, 1930-1940 (heri analyser af: Mogens Klitgaard: Der sidder en mand i en Sporvogn. Tom Kristensen. Hærværk. Harald Herdal: Man skal jo leve. Peter Hansen: Ved byens yderste grænse) ; 70'erne - en aktuel perspektivering (heri analyser af: Michael Buchwald: Blokland. Dan Turèll: Livet i Istedgade. Peter Poulsen: Freud, Jung og de andre. Gustav Brandt: Pink Champagne.

Side 161-167: Der gamle København i 1970'erne, Brokvartererne  (Heri analyse af Dan Turèlls digt: Livet i Istedgade).