81.05 Manus: tidsskrift for litteraturvidenskab

81.05 Manus : tidsskrift for litteraturvidenskab

81.05
Manus : tidsskrift for litteraturvidenskab. - 1, 1990. - Kbh. : Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, Amager, 1990.

Nr.3, 1992: Side 18-143: Henrik Thorsen: Sort film - en analyse af Dan Turèlls Mord i mørke.