80.5 Den blå port: tidsskrift for litteratur

80.5 Den blå port : tidsskrift for litteratur

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur. - 1(85)-. - Kbh. : Rhodos, 1985-. - Ill.

Nr. 58, 2001

Fotokopi af side 7-13: Christian Dahl: Pokerface Cowboy. Væsentlige ligheder mellem Per Højholt og Dan Turèll.

Fotokopi af side 14-24: Anne Borup: 'Poesiet er ret lille'. Nogle karakteristiske træk ved Dan Turèlls poesi.

Dette nummer indholder i øvrigt en nedfotograferet udgave af Per Højholts eksemplar af Dan Turèlls tuschskrevne "Changes of Light" fra 1971.

Nr. 59/60, 2003, side 44-52: Nikolaj Rønhede: Vangede som (skrift)billede. (Litterær tolkning af Vangede billeder)]