80.15 Hauer, Kristiane: Kort og godt om lyd, rim og rytme

80.15 Hauer, Kristiane: Kort og godt om lyd, rim og rytme

80.15
Hauer, Kristiane
Kort og godt om lyd, rim og rytme / Kristiane Hauer. - 1. udgave. - [Frederiksberg] : Dansklærerforeningen, 2007. - 45 sider. - (Kort og godt om) 

Handler om litteraturens lydlige side og præsenterer en 'auditiv' læsestrategi som fokuserer på teksters lyd, rim og rytme, og den integrerer sproglige iagttagelser med litterær fortolkning Beregnet til dansk på de gymnasiale uddannelser

Med litteraturhenvisninger

I afsnittet Sprogets rytme side 30-35 optrykkes Dan Turèll: At være beat (fra Manuskrifter om hvad som helst, 1971). Digtet analyseres og der er forslag til opgaver.