80.1 Hejlskov Larsen, Steffen: Betydningsstrømme i nyere dansk poesi

80.1 Hejlskov Larsen, Steffen: Betydningsstrømme i nyere dansk poesi

80.1
Hejlskov Larsen, Steffen
Betydningsstrømme i nyere dansk poesi / Steffen Hejlskov Larsen. - Kbh. : Museum Tusculanum, 2004. - 309 sider.

På grundlag af et større digtmateriale opstiller og præciserer forfatteren et begrebsnet, der kan lægges ned over danske digte fra de sidste 200 år og demonstrerer efterfølgende teorien i en række analyser af enkelt-metaforers funktion i centrale digtsamlinger i nyere dansk litteratur.

Analyser af: Ivan Malinowski, Klaus Rifbjerg, Jess Ørnsbo, Jørgen Gustava Brandt, Per Højholt, Inger Christensen, Johannes L. Madsen, Hans-Jørgen Nielsen, Dan Turèll, Michael Strunge, Klaus Høeck, Henrik Nordbrandt, Niels Frank, Søren Ulrik Thomsen, Thomas Boberg, Morten Søndergaard og Jørgen Leth.

Side 215-225: Åh, sluk for sproget, vil De? Hallucination eller metaforik i Dan Turèlls Sekvens af Manjana den endeløse sang flimrende igennem hudens pupiller, 1973.