71.95 Svarre, Birgitte Bundesen: Det urbane suburbane

71.95 Svarre, Birgitte Bundesen: Det urbane suburbane

71.95
Svarre, Birgitte Bundesen
Det urbane suburbane : forstadsbyrum i Vangede og Silicon Valley : Ph.d.-afhandling / forfatter: Birgitte Bundesen Svarre ; fotograf: Birgitte Bundesen Svarre ; kort: Nee Rentz-Petersen. - Kbh. : Kunstakademiets Arkitektskole, 2011. - 329 sider : ill. i farver ; 30 cm

Side 64-181: Forstadsrum i Vangede (Vangede Billeder, Dan Turells Plads, Bygaden, Nymosen, Lossen, Vangedebevægelser)

Fra Resume:

"Afhandlingen Det urbane suburbane - forstadsbryum i Vangede og Silicon Valley  søger at skabe blik for fænomenet forstadsbyrum ved at undersøge, om man kan tale om byrum i forstæder, og hvordan disse i givet fald kommer til udtryk. Dette gøres gennem analyser af otte eksempler på potentielle forstadsbyrum fra henholdsvis Vangede og Silicon Valley.

Eksemplerne analyseres på et fysisk niveau, og historisk baggrundsviden om henholdsvis Vangede og Silicon Valley inddrages for at forstå en bredere og mere symbolske kontekst. Derudover anvendes skønlitteratur som en indfaldsvinkel til at forstå disse steder. Det sker mest udpræget i relation til Vangede, der generelt er kendt i den danske befolkning i kraft af Dan Turèlls italesættelse af Vangede i sit værk fra 1975, Vangede Billeder, der overskygger kendskabet til det fysiske Vangede. Kun få ikke-Vangedeindbyggere vil kunne give et kvalificeret bud på, hvorledes der ser ud i Vangede. Det samme gør sig gældende for Silicon Valley, der også fysisk er forholdsvist anonymt."