37.1489605 Dansk noter

37.1489605 Dansk noter

37.1489605
Dansk noter / udgivet af Dansklærerforeningen/FFS, Fraktionen for de fortsatte skoleuddannelser *. - September 1974-. - Frederiksberg : Dansklærerforeningen, 1974-

2007, nr.2, side 23-29: Anne Smedegaard: Mundtlighed som læsenøgle til postmodernistisk litteratur (Analyse og fortolkning af Dan Turèll: Karma cowboy blues)