101 litterære postkort

101 litterære postkort

101 litterære postkort : eftersendte replikker / forfattere: Tage Aille Borges, Ejler Nyhavn. - 1. udgave. - [Risskov] : Armé, 2010. - 128 sider 

Fiktive litterære postkort mellem 100 afdøde og 2 nulevende forfattere af såvel dansk som udenlandsk oprindelse

Tage Aille Borges pseudonym for: Jens Carl Sanderhoff

Originaludgave: 2010

Indhold: ; Friedrich Hölderlin til Per Højholt ; Per Højholt til Friedrich Hölderlin ; Georges Bataille til Inger Christensen ; Inger Christensen til Georges Bataille ; Dan Turell til Franz Kafka ; Franz Kafka til Dan Turell ; Arthur Rimbaud til Michael Strunge ; Michael Strunge til Arthur Rimbaud ; Christian Morgenstern til Harald Landt Momberg ; Harald Landt Momberg til Christian Morgenstern ; Ole Sarvig til Federico García Lorca ; Federico García Lorca til Ole Sarvig ; Georg Brandes til Georg Trakl ; Georg Trakl til Georg Brandes ; Gustaf Munch-Petersen til Anna Akhmatova ; Anna Akhmatova til Gustaf Munch-Petersen ; Bertolt Brecht til Adam Oehlenschläger ; Adam Oehlenschläger til Bertolt Brecht ; Poul Borum til Sappho ; Sappho til Poul Borum ; Thorkild Bjørnvig til Rainer Maria Rilke ; Rainer Maria Rilke til Thorkild Bjørnvig ; Jorge Luis Borges til Thomas Kingo ; Thomas Kingo til Jorge Luis Borges ; Knut Hamsun til Fernando Pessoa ; Fernando Pessoa til Knut Hamsun ; Robert Desnos til Edith Södergran ; Edith Södergran til Robert Desnos ; J.P. Jacobsen til Heinrich Heine ; Heinrich Heine til J.P. Jacobsen ; Steen Steensen Blicher til Joseph Brodsky ; Joseph Brodsky til Steen Steensen Blicher ; Johannes V. Jensen til Georg Büchner ; Georg Büchner til Johannes V. Jensen ; Rudolf Broby-Johansen til Dante Alighieri ; Dante Alighieri til Rudolf Broby-Johansen ; F.P. Jac til Paul Celan ; Paul Celan til F.P. Jac ; Peter Seeberg til T.S. Eliot ; T.S. Eliot til Peter Seeberg ; Gustav Janouch til Johann Peter Eckermann ; Johann Peter Eckermann til Gustav Janouch ; Francis Picabia til Charles Baudelaire ; Charles Baudelaire til Francis Picabia ; Johann Wolfgang von Goethe til Emily Dickinson ; Emily Dickinson til Johann Wolfgang von Goethe ; Tristan Tzara til Antonin Artaud ; Antonin Artaud til Tristan Tzara ; Friedrich Nietzsche til Filippo Tommaso Marinetti ; Filippo Tommaso Marinetti til Friedrich Nietzsche ; William Shakespeare til Samuel Beckett ; Samuel Beckett til William Shakespeare ; Allen Ginsberg til Ernesto Dalgas ; Ernesto Dalgas til Allen Ginsberg ; Kurt Schwitters til William Blake ; William Blake til Kurt Schwitter ; Giacomo Leopardi til Søren Kierkegaard ; Søren Kierkegaard til Giacomo Leopardi ; Virginia Woolf til Friedrich von Schiller ; Friedrich von Schiller til Virginia Woolf ; August Strindberg til Ezra Pound ; Ezra Pound til August Strindberg ; Gunnar Ekelöf til H.C. Andersen ; H.C. Andersen til Gunnar Ekelöf ; Walter Mehring til Johannes Jørgensen ; Johannes Jørgensen til Walter Mehring ; Benjamin Péret til Walt Whitman ; Walt Whitman til Benjamin Péret ; Poul Henningsen til Sigmund Freud ; Sigmund Freud til Poul Henningsen ; André Breton til Alexandr Pusjkin ; Alexandr Pusjkin til André Breton ; Jens Baggesen til Karen Blixen ; Karen Blixen til Jens Baggesen ; Hans Adolf Brorson til Thøger Larsen ; Thøger Larsen til Hans Adolf Brorson ; Johann Gottfried von Herder til N.F.S. Grundtvig ; N.F.S. Grundtvig til Johann Gottfried von Herder ; Richard Brautigan til William Butler Yeats ; William Butler Yeats til Richard Brautigan ; Johan Herman Wessel til Gottfried Benn ; Gottfried Benn til Johan Herman Wessel ; Paul la Cour til Stéphane Mallarmé ; Stéphane Mallarmé til Paul la Cour ; Albert Dam til Tom Kristensen ; Tom Kristensen til Albert Dam ; Comte de Lautréamont til Emil Aarestrup ; Emil Aarestrup til Comte de Lautréamont ; Horats til Else Lasker-Schüler ; Else Lasker-Schüler til Horats ; Guillaume Apollinaire til Johannes Ewald ; Johannes Ewald til Guillaume Apollinaire ; E.T.A Hoffmann til William S. Burroughs ; William S. Burroughs til E.T.A. Hoffmann ; Vladimir Majakovskij til Hugo Ball ; Hugo Ball til Vladimir Majakovskij ; Thomas Mann til Jens August Schade ; Jens August Schade til Thomas Mann ; Homer til Aldous Huxley ; Aldous Huxley til Homer ; TABEN til Søren Ulrik Thomsen ; Søren Ulrik Thomsen til TABEN

Side 16: Dan Turèll til Franz Kafka

Side 17: Franz Kafka til Dan Turèll