05.6 Arena-information

05.6 Arena-information

05.6
Arena-information

September 1971:

Side 1-5: John Mogensen: Om Per Aage Brandt: 'Pamplona' og Kristen Bjørnkjær: 'Aramis i Peking'

Side 6: Per Højholt: Om at skrive, læse og læse Turèll

Side 7-12: John Mogensen: Utopien om den totale perception. Introduktion til Dan Turèll: 'Bevægelser, formålsløst cirklende' og 'Manuskifter om hvad som helst'