Dan Turèll Samlingens historie


Vangede digter Dan Turèll bød i mange år de besøgende på Vangede Bibliotek velkommen. Over indgangsdøren hilste Dan ned til os med løftet glas og sorte negle.

Pladsen foran biblioteket er prydet med otte af forfatterens markante citater - udvalgt af Vangedes borgere. Og få meter fra Biblioteket ligger Dan Turèlls Plads med Kenn André Stillings Alfabetskulptur og den imponerende 47 m lange Pariser-bænk.

Dan Turèll-samlingen på Vangede Bibliotek blev indviet d.15. oktober 2003. På 10-årets dagen for Dan Turèlls alt for tidlige død. Dan døde som 47-årig på selv samme dato, som han i 1969 besluttede sig for at blive professionel forfatter. 

Der havde i mange år i et skab på Vangede Bibliotek ligget en lille samling udklip, lidt billeder, en gammel filmspole og et par slidte eksemplarer af "Vangede Billeder". Denne lille stak materialer - betegnet Dan Turèll Samlingen - blev i starten af det nye årtusinde så småt suppleret med nye artikler og bøger.

Inspireret af bl.a. den lokale ejendomsmægler Ivan Brich besluttede Vangede Bibliotek i efteråret 2002 at arbejde med opbygningen af en egentlig Dan Turèll studiesamling. Bibliotekarerne gik i gang med at indkøbe Dan Turèll værker hos boghandlere og antikvariater og modtog også bøger fra andre bibliotekers samlinger. Også Dans familie og venner bidrog med unikke ting.

Det var Dan Turèlls mor Inge Turèll, der i efteråret 2003 indviede Dan Turèll-samlingen med en bevægende tale. Over 100 indbudte gæster overværede også Dans enke Chili Turèll fortolke nogle af Dans tekster.

I den følgende uge - og i de forløbne år siden indvielsen - har Dan Turèll-samlingen haft besøg af en række personligheder, der alle har haft relevant at fortælle om Dan og hans digtning. Bl.a. har Peder Bundgaard, Jan Kaspersen, Asger Schnack og Lars Bukdahl gæstet Vangede.

Dan Turèll-samlingen har de senere år været det naturlige sted at overrække Dan Turèll Selskabets pris - med stor pressebevågenhed til følge. I dag rummer Turèll-samlingen så godt som alt, hvad den flittige digter udgav af bøger, bidrag til antologier, blade og aviser. I alt indeholder samlingen over 500 bøger, tidsskriftartikler, musik- og filmudgivelser samt en stor systematiseret og registreret avisartikelsamling.

Det har været en stor, men også spændende opgave at få indsamlet de mange værker. Dans første værker fra 1960'ernes slutning blev stencileret og givet bort til venner, og de efterfølgende bøger blev udgivet på forlag, som ikke længere eksisterer.

Dan Turèll-samlingen er i besiddelse af værker, der ikke kan ses andre steder, og er derfor stedet, som studerende og forskere har som deres selvfølgelige udgangspunkt, når emnet er Dan Turèll. Filminstruktører og forfattere har fået inspiration i Samlingen og har benyttet sig af personalets ekspertise i forfatterskabet. For Vangede Bibliotek har også indsamlet alt, der er skrevet om forfatterens liv og digtning.

Dan Turèll-samlingen er kommet i besiddelse af en række originale manuskripter fra Dan's hånd. Nogle af disse unikke ting stammer fra en auktion i 2003, hvor indholdet af Dans arbejdsværelse blev solgt. Dan Turèlls sidste skrivemaskine, som står i samlingen, stammer også her fra. Samlingen håber med tiden at indlemme flere af rariteterne fra Dans liv og værk.

Dan Turèll-samlingen er ikke bare en fysisk samling, men er også aktiv på Facebook og har selvfølgelig sin egen hjemmeside. Denne side er en indgang til Dan Turèlls værker og til litteraturen om Dan. Her findes en komplet registrant af forfatterskabet, lige som der er originalmanuskripter og registre over den guldgrube af oplysninger, der ligger gemt i samlingens arkiv. På hjemmesiden beskrives Dans liv i tekst og billeder, bl.a. ved hjælp af sjove erindringshistorier, som Turèll-samlingen er så glad for at modtage fra folk, der har kendt Dan. Siden oplyser også om nyheder og arrangementer om forfatteren.

Da vi startede Dan Turèll Samlingen i 2013, syntes vi at Dan Turèll fortjente at blive fejret, ikke bare som Vangedes digter, men som hele Danmarks digter.
Årene derefter har kun gjort Dan Turèlls kult-status større. Der findes ingen anden afdød forfatter fra sidste del af 1900-tallet, der læses og omtales mere end Onkel Danny.

Så Dan Turèll-samlingen er også i dag det naturlige og levende samlingssted for aktiviteter omkring den afdøde, men stadig meget "levende" Dan.