Vigtige digte!: Undervands-Tidende

Vigtige digte! : Undervands-Tidende

Vigtige digte! : Undervands-Tidende. Tekst- og billedredaktion: Claus Clausen. Tiderne skifter, cop. 1979.

Side 53-55: Dan Turèll: Christiania dommedags blues.
Side 94-97: Dan Turèll: Digterens ansvarlighed.
Side 242-244: Dan Turèll: Status, september.