Realismer - modernismer

Realismer - modernismer

Realismer - modernismer / udgivere: Steffen Auring, Erik Svendsen ; redaktører: Peter Kennebo, Helle Paabøl Andersen. - 1. udgave. - Århus : Systime, 2010. - 208 sider : ill. (nogle i farver) 

Samling af noveller og digte der dækker centrale dele af det litterære stofområde, med tekster der strækker sig fra Edgar Allan Poe til Mette Moestrup, og med indledning om begreberne realisme og modernisme, deres historie, forankring og indbyrdes forhold

Tekster på dansk med bidrag på svensk

Side 123-125: Dan Turèll: MIDNIGHT HOUR (fra Sekvens af Manjana.....)

Side 126-128: Dan Turèll: Gennem byen sidste gang (fra Storby-Blues)

Side 200: Arbejdsspørgsmål til "Midnight Hour"