89.01 Digterne og sproget

89.01 Digterne og sproget

89.01
Digterne og sproget. - [Kbh.] : C.A. Reitzel, 1986. - 117 sider ; 22 cm. - (Modersmål-Selskabets årbog ; 1986)

21 lyrikeres og prosaisters bidrag i forskellig form om digteres sprog før det bliver tekst, om sproget som form og om sproget som formidler af oplevelser og nye erfaringer

Side 41-44: Dan Turèll: Lille præken om digterens ansvarlighed