81.6 Hvad med litteraturen?


81.6
Hvad med litteraturen?
: dansk litterær kritik og poetik 1800-2016. Redaktør: Malene Breunig ; redaktør: Lars Handesten. Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2017. - 341 sider. - (University of Southern Denmark studies in Scandinavian languages and literatures, vol. 129)

Præsentation af en kronologisk række af centrale danske bidrag til litteraturdebatten fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til i dag

Indhold: Adam Oehlenschlæger: Af "Fortale" til Nordiske Digte ; Poul Martin Møller: "Brev til en Dame" ; N. F. S. Grundtvig: Af brev til Ingemann om digtet Nyaars-Morgen ; J. N. Madvig: Af anmeldelse af St.St. Blichers Samlede Noveller ; Johan Ludvig Heiberg: Af anmeldelse af Oehlenschlægers Dina : Tragisk Drama ; H. C. Andersen: "Poesiens Californien" ; Georg Brandes: Af "Indledning" til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur ; Af Det moderne Gjennembruds Mænd ; Pauline Worm: To indlæg om kvindelitteraturens vilkår ; Herman Bang: Af "Lidt om dansk Realisme" ; Af "Impressionisme" ; J. P. Jacobsen: Af brev til Edvard Brandes ; Diskussioner om problemdebatterende litteratur / Herman Bang og Georg Brandes ; Valdemar Vedel: Af "Moderne Digtning" ; Johannes Jørgensen: Af "En ny Digtning" ; Af "Symbolisme" ; Sophus Claussen: Af "Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark" ; Jeppe Aakjær: Af "Livet og Poesien" ; "Forord" til Artikler og Taler ; Martin Andersen Nexø: "Om Kunst og Menneskelighed" ; Rudolf Broby-Johansen: Forsvarstale for BLOD ; Johannes V. Jensen: Af "Det moderne Menneske" ; Tom Kristensen: Af "Den unge Lyrik og dens Krise"; Hans Kirk: "Literatur og Tendens" ; Poul Henningsen: Af "Varieterevyen" ; Af "Hjul og Stejle" ; Paul La Cour: Af Fragmenter af en Dagbog ; Martin A. Hansen: Af "Konvention og Formaand" ; Tage Skou-Hansen: Af "Forsvar for prosaen" ; Ivan Malinowski: "De tomme sokler" ; Torben Brostrøm: "Det umådelige mådehold" ; Villy Sørensen: "Digteren og virkeligheden" ; Elsa Gress: "Den kvindelige forfatters situation igår og idag" ; Anders Bodelsen: "Facts - dødvægt eller poesi?" ; Hans-Jørgen Nielsen: "Hr. Godot, formoder jeg? Mod en attituderelativisme" ; Af "Modernismens tredie fase : fra erkendelse til eksempel" ; "Litteraturens "omfunktionering" ; Per Kirkeby: "Jeg er eklektiker : manifest" ; Svend Åge Madsen: Af "Was ist ein Bild?" ; Per Højholt: "Alligevel skriver man jo en bog, af og til" ; Af Intethedens grimasser ; Dan Turèll: "Sprogets Tredie Øje" ; Om "Mentalt manifest/schizofren symfoni" ; Suzanne Brøgger: "Inderligt talt : om bekendelseslitteraturen som livseksperiment" ; "Det der er så fedt ved digte er, at de ikke kan bruges til noget ..." / Søren Ulrik Thomsen et al. ; Søren Ulrik Thomsen: Af Mit lys brænder ; En dans på gloser ; "At udfylde et tomrum" / Jens Chr. Grøndahl, Jens Martin Eriksen og Michael Kvium ; Pia Tafdrup: Af Over vandet går jeg : skitse til en poetik ; Inger Christensen: "Hemmelighedstilstanden" ; Solvej Balle: "Kulturens møblement - og naturens" ; Niels Lyngsø: Af "For en verdensvendt poesi : en poetikskitse fra sidelinjen" ; Jan Sonnergaard: "Alt for lidt litteratur brokker sig i disse dage" ; Niels Frank: Af Livet i troperne ; Af Alt andet er løgn ; Kirsten Hammann: Af Bruger De ord i kaffen? ; "Subkultur og sovepude" / Lars Skinnebach og Tue Andersen Nexø ; Christina Hesselholdt: "Et kort og urimeligt udfald mod den centraleuropæiske roman" ; Mikkel Thykier: Af Over for en ny virkelighed ; Pablo Llambías: "Af en rektors bekendelser" ; "Generation etik" / Elisabeth Friis, Asta Olivia Nordenhof og Mikkel Frantzen ; Asta Olivia Nordenhof: Af bloggen jegheddermitnavnmedversaler ; "Åbent brev til Lars Bukdahl" / Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad ; Olga Ravn: "Manifest : Sorry Mallarmé"

Side 208-211: Dan Turèll: Sprogets tredje øje. Tidligere trykt i Bogvennen 4, februar 1972