81.09 Elgurén, Alexander: Under luppen

81.09 Elgurén, Alexander: Under luppen

81.09
Elgurén, Alexander
Under lupen : essays om kriminallitteratur / Alexander Elgurén/Audun Engelstad (red.). - [Oslo] : Landslaget for norskundervisning (LNU) : Cappelen, 1995. - 316 sider. - (LNU's skriftserie ; 83)

Indhold: Dan Turèll: Dagdrømmer-detektiv. W.S. Maugham: Kriminalromanens nedgang og fall. Ola A. Hegdal: Forfattarens sterkare storebror. Julian Symons: Kriminallitteratur - hva det er og hvorfor vi leser det. Maureen T. Reddy: Nye politiprosedyrer? Gudleiv Bø: Hardkokt feminisme? : Kim Småges forfatterskap. John Cawelti: Notater til en typologi for literære formler. Hans H. Skei: Kriminalnovellen. Nils Nordberg: Døden i eteren - den radiofoniske kriminalhistorien. Terry Curtis Fox: Storbyriddere. Gunnar Staalesen: Kunsten å leve med en seriefigur
Thomas Hylland Eriksen: Vitenskapsmannen og fortolkeren - To metodologiske idealer hos privatdetektiver. Tzvetan Todorov: Kriminalromanens typologi. Jostein Gripsrud: Kriminelt godt-og dårlig : om genre og vurdering av kriminallitteratur. Astrid de Vibe: Den rettferdige hevner - kriminalfiksjoner i ukepressen. Dennis Porter: Baklengs opbygging og kunsten å skape spenning. Pål Gerhard Olsen: Kriminalromanens fortellertekniske force. Audun Engelstad: Skjulte mønstre. Alexander Elgurèn: Hvorfor tiltrekker kriminallitteratur seg så mange lesere?
Litteraturhenvisninger

Side 9-12: Dan Turèll: Dagdrømmer-detektiv (digt). Oversat til norsk af Kjell Heggelund, 1994.