80.5 Poetica: tidsskrift for poesi og kritikk

80.5 Poetica : tidsskrift for poesi og kritikk

80.5
Poetica : tidsskrift for poesi og kritikk. - Nr. 1 (1984) -nr. 12 (1988) = [1. årg.] - 4. årg.. - [Oslo] : Olav Angell, 1984-1988.

Nr. 8 (1986), side 27-31: Dan Turèll: Dagbogs-digte.