78.9064 Rock årbogen. Politiken, 1978-1979

78.9064 Rock årbogen. Politiken, 1978-1979.

78.9064
Rock årbogen. Politiken, 1978-1979.

Side 20-31: Dan Turèll: Dylan 1978: Whole lot of Bullshit.