68.8 Simonsen, Lillian: Dåseskjul en udstilling om tøj som kommunikation og kunst

68.8 Simonsen, Lillian: Dåseskjul : en udstilling om tøj som kommunikation & kunst.

68.8
Simonsen, Lillian
Dåseskjul : en udstilling om tøj som kommunikation & kunst. [text: ... Lillian Simonsen]. Husets Udstillinger, 1984.

Side 20-23: Dan Turèll: Mode og meninger i min tid.