Forberedelse og opbygning af pladsen

Følg forberedelsesprocessen med skabelsen af Dan Turèlls Plads og opbygningen af skulpturen

Se skitse af Dan Turèlls Plads

 

2011

Kenn André Stillings Alfabet Turèll

Dan Turèlls Plads i Vangede blev navngivet af Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft d.19.marts. 2007 - dén dag Dan Turèll ville være blevet 61 år.  Pladsen danner en nordlig afgrænsning af Vangede Bygade.
Kenn André Stillings Alfabet-skulptur er opsat På Dan Turèlls Plads.

Skulpturen består af alfabetet fra A til Å samt tegnsætning. Alfabetet var Dan Turèll's værktøj og hele hans udtryk som digter, forfatter, foredragsholder og ikke mindst samfundsrevser. Derfor er det indlysende at bruge det som udgangspunkt for en skulptur til hans minde.

Bogstaverne er fremstillet i "mørk" metal, tombak, i forskellige størrelser - fra 1 meter til 3,5 meter i højden. Bogstaverne er placeres på en sokkel ca. 8x5 meter. 

Pladsen indvies d.15.oktober 2011.

Se billederne ovenover og følg opbygningen af skulpturen.

2010

15.12.2010 - Kenn André Stilling

Kunsteren Kenn André Stilling beundrer sammen med to smede det første bogstav til den Alfabet-skulptur, der opsættes på Dan Turèlls Plads i løbet af 2011.

11.02.2010 - Skulptur på Dan Turèlls Plads i 2011
Skitseforslaget til forskønnelse af Vangede Bydelscenter, herunder Dan Turèlls Plads, har nu været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde med ca. 50 deltagere.

Gentofte Kommune har netop bevilget 1,1 million kr. til projektering og endeligt forslag, og på et fælles møde i april skal Teknisk Udvalg, Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til det detaljerede forslag.

Formanden for Teknisk Udvalg, Lisbeth Winther, forventer ifølge Villabyerne, at første spadestik kan tages i september i år.

Kommunen har afsat 9,3 millioner kr. til forskønnelsen, hvortil kommer et par millioner til Kenn André Stillings Alfabetskulptur. Realdania Fonden har bevilget et tilskud på flere millioner til udformningen af Dan Turèlls Plads.
Se materiale på link under 2009.
Byggeprocessen vil tage et års tid, således at forskønnelsen af Vangede Bydelscenter forventes færdig i løbet af 2011.

2009

23.10.2009 - Offentlig høring om Dan Turèlls Plads
Et skitseforslag til forskønnelse af Vangede bydelscenter og indretning af Dan Turèlls Plads sendes i høring
og der afholdes borgermøde den 4. november på Bakkegårdsskolen fra kl. 19:00 - 21:30.

Gentofte Kommune har på baggrund af en tidligere afholdt idékonkurrence om forskønnelse af kommunens bydelscentre og en borgerhøring om disse udarbejdet et skitseforslag for Vangede Bydelscenter og Dan Turèlls Plads.
I forbindelse med indretningen af Dan Turèlls Plads er det hensigten, at der opstilles en skulptur til minde om Dan Turèll.

Materiale om Kenn André Stillings skulptur

Skitseforslaget sendtes i offentlig høring med henblik på at få borgernes bemærkninger til forslaget. I forbindelse med høringen afholdes borgermøde. Mødet afholdtes d. 4. november på Bakkegårdsskolen.

20.06.2009
En enig kommunalbestyrelse i Gentofte besluttede d.22.6., at et projekt fra 2005 om forskønnelse af Vangede Bydelscenter bliver sat i gang efter sommerferien.

Ifølge referat fra mødet skal forslag til ansigtsløftningen forelægges til behandling på et fællesmøde i august mellem Teknisk Udvalg og Byplanudvalget, " således at forskønnelsen af Vangede Bydelscenter sker i sammenhæng med etableringen af Dan Turélls Plads og opsætningen af skulptur af Kenn André Stilling".

På mødet i kommunalbestyrelsen kom borgmester Hans Toft med en forklaring på, hvorfor forskønnelsen først bliver en realitet nu. "Vi har ønsket at se Vangede Bygade som en helhed, så vi ville have planerne for Dan Turèlls Plads på plads først. Vi har fået en vis fondsstøtte, og vi har selv afsat midler, men vi har manglet penge til skulpturen (Kenn André Stillings Alfabetskulptur, red.). Vi har netop fået en ny afvisning fra en fond, men nu bør vi alligevel sætte projektet i gang," sagde Hans Toft ifølge artikel i Villabyerne  30.6.

2008

14.10.2008 - Skulptur på Dan Turèlls Plads
Skulpturen skal bestå af alfabetet fra A til Å samt tegnsætning, valgt ud fra forskellige skrifttyper.

 

Alfabetet var Dan Turèll's værktøj og hele hans udtryk som digter, forfatter, foredragsholder og ikke mindst samfundsrevser. Derfor er det indlysende at bruge det som udgangspunkt for en skulptur til hans minde.

Bogstaverne skal fremstilles i "mørk" metal, tombak, i forskellige størrelser - fra 1 meter til 3,5 meter i højden. Bogstaverne skal placeres på en sokkel ca. 40 m2 stor, 8x5 meter. På en lang stang over bogstaverne anbringes Dan Turèll's underskrift som en vejrhane - som en hilsen.

                                                 

Soklen vil være af granit ca.35 - 40 cm høj og kan derfor bruges som siddeplads for børn og voksne. Skulpturen vil fremstå som gennemsigtig, den vil ændre sig ud fra vejret. I stærk solskin vil den optræde som et stort solur og dermed til stadighed være under forandring; på helt samme måde som alfabetet er i forskellige menneskers hænder. Skulpturen vil indgå som en naturlig størrelse i forhold til biler, busser, stoppested og træer på pladsen.

Kenn André Stilling foreslår ligeledes at inddrage hele pladsen ved at opstille en glasvæg ud mod den trafikerede Vangedevej, hvorpå man f.eks. kan sandblæse Dan Turèlls digte og hans portræt. Endvidere foreslår kunstneren opstilling af en 47 meter lang bænk, hvor mennesker kan mødes. Dan Turell blev 47 år og tanken er derfor at bænken ligeledes skal være 47 m lang. Tanken bag den lange bænk er "- at ingen kan erobre bænken" det er én lang samtalebænk, hvor der er plads til alle. 

Skulpturen er således både en hyldest til Dan Turèll og en attraktion og kunstnerisk oplevelse i sig selv. Den er en skulpturel og litterær manifestation i byrummet samt et nyt og anderledes mødested.

Gentofte Kommune anser projektet og skulpturen for nyskabende og inspirerende. Både som hæder til Dan Turèll i Vangede og som en attraktion for interesserede borgere. Gentofte Kommune støtter det samlede byforskønnelsesprojekt økonomisk. Realdania har ligeledes givet støtte til fornyelse af plads og omgivelser på 2.9 mio. kr.  Der søges i øjeblikket fondsstøtte til at realisere Kenn André Stillings Alfabetskulptur.

Projektet anbefales af en række personer, der har kendt Dan Turèll, eller som er inspireret af hans forfatterskab, bl.a. Halfdan E., Jacob Ludvigsen, Jan Kaspersen og Peder Bundgaard. 

2006

07.12.06 - Dan Turèlls Plads
Så er den lige ved at være der! Teknisk udvalg i Gentofte kommune har d. 05.12.06 anbefalet økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at der bliver oprettet en plads til ære for Dan Turèll. Den kommer til at ligge i den nordlige ende af Vangede Bygade, Stolpegårdsvej og Vangevej.
Så nu venter vi bare på det endelige go! 

2005


10.02.05 - DAN TURÈLLS PLADS OG ONKEL DANNYS PLADS
. Kapløbet mellem Vangede og Vesterbro om at opkalde en plads efter Dan Turèll er, ifølge Jyllandsposten d. 9.2., aflyst. Vesterbro satser nu på at få en Onkel Dannys Plads i nærheden af de lokaliteter, hvor forfatteren færdedes. Niels Vestergaard fra Vesterbro Lokalråd forventer en afklaring på placeringen af Onkel Dannys Plads inden for de næste par måneder.
I Vangede håber initiativtageren til en plads og skulptur i Vangede, ejendomsmægler Ivan Brich, på at pladsen kan være klar til det, der ville have været Dan Turèlls 60-årsdag d.19. marts 2006.

06.01.05 - DAN TURÈLLS PLADS. Dan Turèll skal selvfølgelig hyldes med sin egen plads. Men hvor skal den ligge? Vi har fået lov til at citere fra redaktør Allan Andersens artikel i vinter nummeret af Vangede Avis:

Dan Turèlls plads skal ligge i Vangede. Der har i flere år været arbejdet på at få etableret en "Dan Turèll plads" i Vangede, og vi er mange, der mener, at det er det mest passende sted at hylde Dans forfatter-  skab. For selv om Dan boede sit voksne liv på Vesterbro, så var hans hjerte stadig i Vangede, og grunden til at han kunne finde sig tilpas på Vesterbro, har nok været hans baggrund fra Vangede. For livet i Vangede i Dans ungdomsår har været meget lig det samfund, der var på Vesterbro. Med tanke på "Turèll-samlingen" på Vangede Bibliotek og den kommende skulptur, er det oplagt, at pladsen skal være i Vangede. 

Gentoftes borgmester Hans Toft har løbende været underrettet om planerne for en skulptur og ønsket om en plads for Dan Turèll i Vangede. Han har derfor for flere år siden gennem det stor- københavnske samarbejde sikret, at en Dan Turèll Plads kun kan ligge i Gentofte Kommune, og dét i Vangede. 

Så nu mangler vi at finde ud af, hvor i Vangede pladsen og skulpturen skal placeres, men måske må vi afvente forskøn-nelsesplanerne for bygaden, sådan at pladsen og skulpturen kan komme til at indgå som en smuk helhed i  bybilledet.    
Kommunen har givet løfte om, at man vil afgive en plads til formålet, men at man ikke vil love hvor, før der er lagt en plan for forskønnelse af bygaden. Da det er planen, at kommunens arkitekter i nær fremtid kommer med forslag til forskønnelse af alle kommunens bystrøg, virker det fornuftigt at udsætte beslutningen om placeringen af skulpturen, så vi kan få den passet ind i det nye gademiljø.
Men kommunens opbakning må betyde, at arbejdsgruppen bag idéen med skulpturen kan komme videre med at skaffe de nødvendige midler. 
Vi ser frem til en smuk og indbydende bygade med plads til skulpturel hyldest til Vangedes digter Dan Turèll.