Bibliotekspladsen

Vangede bydel blev i 2011 moderniseret med forfatteren Dan Turèll i centrum til glæde for handlende, børn, unge og ældre.

Vangede Bygade og Dan Turèlls Plads forskønnedes med nyt projekt, som blev til med støtte fra Realdania og Augustinus Fonden. Første spadestik til projektet blev taget d. 30. marts 2011 og fejredes med et festligt arrangement i bydelen.

Plan over Bibliotekspladsen  

Jeg holder af hverdagen

"Mest af alt holder jeg af hverdagen". Sådan skriver Dan Turèll i sit digt "Hyldest til hverdagen" fra 1984.
Hverdagen har været omdrejningspunkt for det projekt, som blev realiseret gennem lidt over et halvt års tid i Vangede 2011. Bygaden og Dan Turèlls Plads blev - ud over at blive grønt og indbydende - en gade og en plads for alle, som færdes i hverdagen.

En stor alfabetskulptur af kunstneren Kenn André Stilling med alle alfabetets bogstaver, naturligvis med D og T som de største, og en 47 meter lang bænk i ir-grøn farve kan nu inspirere Vangedes borgere til at standse op i en travl hverdag.

Borgerne var selv med til at bestemme en del af forskønnelsen af bydelen, nemlig hvilke citater af Dan Turèll, der skulle være med til at udsmykke Bibliotekspladsen, der udgør en del af bygaden.

Se historien om valget af citaterne nedenfor, og det første spadestik:

Første spadestik er taget
Billleder fra onsdagens arrangement foran og på biblioteket i Vangede
Borgmester Hans Toft og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Søren B. Heisel startede i onsdags forskønnelsen af Vangede Bygade, Bibliotekspladsen med Dan Turèll citater og Kenn André Stillings alfabetskulptur og bænk på Dan Turèlls Plads


Søren B. Heisel og Hans Toft graver i
Bibliotekspladsen

Hans Toft fortæller om 
byforskønnelsen

 

 
Så skal der fotograferes.....

 


Smedemester Jesper Agertoft , Emil Nielsens Smedeværksted,  landskabsarkitekt Jacob Kamp,
1:1 Landskab og civilingeniør Marianne Søndergaard Rasmussen, NIRAS 

 Kaffe, saft og kage på Vangede Bibliotek


Kommunalbestyrelsesmedlem og borgmester


19.03.2001
Turèll-citater udvalgt

Etableringen af pladsen foran Vangede bibliotek, skal være en hyldest til Dan Turèll og skal samtidig skabe sammenhæng fra biblioteket og Turèll-samlingen til Dan Turèlls Plads, som ligeledes renoveres.

Renoveringen af Dan Turèlls Plads kunne realiseres bl.a. pga. fondsstøtte ydet af Realdania Fonden og Augustinus Fonden.

Chili Turèll har valgt 2 af citaterne til metalfliserne: 

 Fra "Karma Cowboy"

Alfabetet
er mit bedste legetøj
Fra "Tja-a cha-cha"

Ved afstemningen blandt yderligere 19 citater var der flest stemmer til følgende fire citater:

Jeg holder af hverdagen
mest af alt holder jeg af hverdagen
Fra "Kom forbi"

Vær venlig mod dig selv, du er den
eneste af din slags
Fra "Karma Cowboy"

Venner, I må give mig en hånd:
Man kan ikke sige 'Farvel' alene
Fra "Tja-a cha-cha"

Fra "Karma Cowboy" 

Disse seks citater kommer fra efteråret 2011 til at pryde fliserne på pladsen foran Vangede Bibliotek

02.02.2011
Afstemning om Dan Turèll citater
 

Afstemning om citater af Dan Turèll til bibliotekspladsen i Vangede

Som en del af renoveringen af Vangede Bygade, som kommer til at foregå hen over sommeren og efteråret 2011, blev der også blive etableret ny belægning på pladsen foran Vangede Bibliotek.
Som udsmykning på pladsen lægges bånd af metalfliser med citater af Dan Turèll.

En tegning over pladsen kan ses her: Bibliotekspladsen

Dette er en hyldest til Dan Turèll og skaber samtidig sammenhæng fra biblioteket og Turèll-samlingen til Dan Turèlls Plads.

Renoveringen af Dan Turèlls Plads kunne realiseres bl.a. pga. fondsstøtte ydet af Realdania Fonden og Augustinus Fonden.

Chili Turèll har valgt 2 af citaterne til metalfliserne:

Der er lysende sange
af sølv i luften
Der er dansende billeder
graveret i ilten

Og de er der hele tiden
hvad enten du sér dem eller ej

*Alfabetet
er mit bedste legetøj

Derudover ønskede Gentofte Kommune også at inddrage kommunens borgere i udvælgelsen. Dette foregik ved en afstemning, hvor der kunne stemmes blandt ca. 20 citater, som var udvalgt af Turèll-samlingen.

De citater, der kunne stemmes om, kan ses på denne afstemningsseddel. Der kunne stemmes på højst fem citater.

De citater, som blev udvalgt via afstemningen, blev offentliggjort i forbindelse med uddeling af Dan Turèll Prisen lørdag den 19. marts 2011.