Dan Turèll I Byen

Oversigt over Dan Turèlls I Byen artikler

Dan Turèll i byen 

Turèll-samlingen råder over en større samling af de originale "I byen" artikler fra Politiken.

Nedenstående liste angiver, i hvilke bøger artiklerne er optrykt, samt om Turèll-samlingen er i besiddelse af artiklen "sakset" fra Politiken.

Der er artikler, der kun findes som udklip og som ikke er optrykt i bogform. Mange af artiklerne har forskellig titel i henholdsvis "avis"- og "bog"-form.

Hovedparten af artiklerne er illustreret af Peder Nyman.

Turèll-samlingen modtager gerne artikler, der ikke er i samlingen. Vi mangler bl.a. avisartiklerne fra april 1989 og frem.