Dan Turéll Selskabets historie

Mindefond, slips og medalje

Mindefond under stiftelse

Efter Dan Turélls død i 1993 gik en række af Dan Turélls nærmeste vener og familie sammen om at arrangere en gallakoncert for at mindes Dan Turéll og hædre hans liv og forfatterskab. Gallakoncerten blev kaldt Grande Goodbye Galla og fandt sted den 20. januar 1994 i Tivolis Koncertsal.

Udover at hylde den afdøde kunstner havde gallakoncerten yderligere et formål: at indsamle midler til at oprette en mindefond, som blandt sine formål skulle have uddelingen af en årlig ærespris til et multimediemenneske, der arbejder i Dan Turélls ånd.

Stiftelsen af fonden

Dan Turélls mindefond blev oprettet i 1994 af en styregruppe bestående af: Peder Bundgaard, Jens Christiansen, Jacob Ludvigsen, Christian Wohlert og Chili Turéll. Mindefondens formål var dels at støtte multimedie-personligheder, der handler i Dan Turélls ånd – og dels at fremme kendskabet til og udbredelsen af yngre dansk fortællekunst.

Fondens aktiviteter skulle rent konkret omfatte prisuddelinger samt oplysende virksomhed om og opsyn med forvaltningen og fortolkningen af Dan Turélls litterære arv og eftermæle.

Mindefonden i dag

Dan Turélls Mindefond stiftede Dan Turéll Selskabet, som i dag administrerer Dan Turéll Prisen.

Dan Turéll Selskabet

Selskabets formål er at udbrede og vedligeholde Dan Turélls litterære arv samt uddele Dan Turéll Prisen til en kunstner, der i tryk og tale korresponderer med Turélls liv og værk. Prisen overrækkes hvert år på Dan Turélls fødselsdag den 19. marts, overrækkelsen sker på Vangede Bibliotek i Dan Turèll Samlingen. Det er Dan Turéll Selskabets bestyrelse, der suverænt nominerer kandidater og udpeger den endelige modtager af prisen.

Dan Turèll Selskabets bestyrelse

Bestyrelsen består fra medio 2017 af forfatter og journalist Lars Movin, forfatter Asger Schnack samt tidligere leder af Dan Turèll Samlingen Peter Strøm.

Det hele startede med Grande Goodbye Galla

Følgende uddrag er fra programmet til den store aften og beskriver tankerne bag oprettelsen af Dan Turèlls Mindefond:

"Den 15. oktober i fjor døde Dan Turèll 47 år gammel. I sit alt for korte liv nåede han at skrive op imod 100 bøger. Derudover skrev han hundredvis af avis- og tidsskriftsartikler, optrådte jævnligt i radio og TV, samt gav tusindvis af foredrag og shows landet over. Hans betydning for sin tid, for dansk litteratur og for det danske sprog er måske først for alvor begyndt at gå op for os nu, hvor vi har mistet ham. Dan har efterladt et stort tomrum. I aften vil vi prøve at udfylde blot et lille hjørne af det.

I aften hylder vi og tager afsked med mennesket og forfatteren Dan Turèll. Det lange farvel bliver sagt med manér. Men arrangementet har også et videre formål: at indsamle midler til oprettelsen af en mindefond, der bl.a. ved uddeling af en Dan Turèll-pris, skal hædre mindet om en kunstner, som har betydet så meget. Derfor siger vi tak til alle, der er kommet for at sige farvel sammen med os i aften og dermed yder et uundværligt bidrag til sagen.

Som arrangører har vi mange at takke for, at denne gallakoncert har kunnet lade sig gøre. Først og fremmest tak til den lange række af kunstnere, uden hvis indsats og engagement koncerten havde været en umulighed. Tak til Niels-Jørgen Kaiser og Tivoli for generøst at åbne koncertsalens døre for os, og tak til dagbladet Det Fri Akuelt for sponsorering af plakater. Og tak til alle de andre - talløse - personer og institutioner, som entusiastisk, frivilligt og gratis har stillet deres arbejdskraft, ressourcer, råd og vejledning til rådighed.

Og selvfølgelig, tak til dig, Dan, uden hvem vi ikke ville være, hvor vi er og hvem vi er, i aften og til hver en tid.

- forever.....

Arrangørerne"