Cadeau til Dan Turéll Prisen

Cadeau til Dan Turèll Prisen

Cadeauen - en ny litteraturpris-pris

Torsdag den 11. november uddelte tidsskriftet Reception på Kunsthal Charlottenborg for første gang Cadeauen - Danmarks og måske verdens første pris til en litteraturpris.
De nominerede til årets Cadeau var Kritikerprisen, Danske Banks Litteraturpris, Montanas Litteraturpris og Dan Turèll Prisen.

Cadeauen er ifølge initiativtagerne "et skulderklap til mændene og damerne bag scenen, en hyldest til litteraturens beskedne embedsmænd, og for én gangs skyld sætter vi denne forsømte gruppe i rampelyset - vi skal jo også huske at klappe af dem, der står i køkkenet, ikke sandt?"
Der var lagt følgende kriterier til grund for  nomineringerne:

SLAGKRAFT. Vi optæller ikke mekanisk antal uddelte kroner eller pund kaffe, men vurderer tillige ærens størrelse og prisens flair for at tiltrække dagspresse og andre opmærksomhedsskabende organer.

MOD.
På den ene side udgør salgstallene et pejlemærke om hvilken slags litteratur der er læst og anerkendt, og som ville falde i god jord hos det læsende publikum. På den anden side står avantgarden, den sky litteratur der ikke kunne drømme om at bejle til hr. og fru Grøndahl fordi den henvender sig til en inderkreds af inderkredsere. Der er kontroversielle valg i begge lejre. Mod er for os at stå ved sin overbevisning og fremhæve et godt værk uanset hvilken kategori forfatter og forlag og læseverden mener det bør høre under

KULTURRELATIVITET. Ikke alle kan lide gulerodsfarvede fløjsbukser, men det er svært at argumentere for, at de er bedre eller værre end dem i støvet karry eller fugtig mudderbrun. Vi har respekt for, at alting skal vurderes inden for sin egen kategori.  

SPÆNDING. Der må ikke være nogen hestesko i boksehandsken. De nominerede skal være lige kandidater. Opløbet skal være tæt, om ikke andet så for spændingens skyld.

TALEKUNST. I de fleste priser følger der ord med pengene. Enten før, som nomineringstekster, eller bagefter, i overrækkelsestalen hvor forfatterens værk bliver gennemlyst. Ceremoniellet er vigtigt. Vi elsker at der bliver slået på tromme med ord.

Forfatter Peter Adolphsen stod for prisoverrækkelsen, og han måtte i auktion to gange, for prisen blev delt mellem Dan Turèll Prisen og Danske Banks Litteraturpris. Prisen, der består af en figur fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, blev for Turèll Prisens vedkommende modtaget af Chili Turèll og Peter Strøm fra prisens bestyrelse.

Begrundelsen for nomineringen af Dan Turèll Prisen:
At kende træerne på frugterne er et kernesundt princip når man bedømmer litteraturpriser. Til syvende og sidst er det jo modtagerens hæder og ære det drejer sig om. Men med Dan Turèll Prisen bringer udøvelsen af dette princip én i botaniske vanskeligheder, for ikke bare kan man plukke æbler og rødmede pærer fra litteraturprisens gren, der gror tillige en mekanisk fugl, og popcorn.

Dan Turèll Prisen disponerer over indtjeningen fra Dan Turèll Grande Goodbye Galla showet i Tivolis Koncertsal. Foruden et håndtryk og et mindre pengebeløb bliver prisvinderen sendt afsted med et slips om halsen fra den ikoniske digters egen garderobe. Efter to års tavshed blev prisen igen uddelt i 2010. Mellemtiden blev udnyttet til at flytte ceremonien fra Dan Turèlls disede stamværtshus på Frederiksberg til  det kommunalt oplyste Vangede Bibliotek hvor Dan Turèlls manuskripter, bøger og andre artefakter fra hans produktion nu er samlet. 

Tilbagetrækningen til forstæderne har dog ikke indskrænket udsynet hos priskomitéen eller gjort dem til ofre for den søvndyssende pænhed, der jo er udbredt når man kommer i en vis afstand fra København. Tværtimod. Prismodtageren i 2010 er sprællevende og ret original.
Morten Søkilde, den seneste prismodtager, har et forfatterskab, der ikke lyder som noget andet i dansk litteratur. Lyder. Ja. Netop stemmeføringen og modulationen er helt central. Han kan fremskrive en forårsdag med stemte vokaler, og modsat de kiksede tvangsægteskaber mellem en umusikalsk digter og et brummende jazzhorn forener tonerne og rytmerne i Søkildes vers sig elegant med meningen i et lykkeligt samliv.

Spændvidden blandt de tidligere prisvindere er imponerende. I 2007 vandt Farshad Kholghi - og årsagen blev ikke angivet som følsom prosa. Året tidligere var det dog en talentfuld digter, Ursula Andkjær Olsen, som stod på podiet, og før hende vandt den tekstlige altmuligmand Jens Blendstrup, entiteten Christiania Jazzclub og journalisten Mikael Bertelsen. På papiret lever de alle sammen op til prisens charter: at den skal tilfalde "forfattere, multimediemennesker og andre, som efter styregruppens opfattelse arbejder i Dan Turèlls ånd" - noget der i øvrigt ikke falder den fast sammentømrede styregruppe vanskeligt at afgøre, fordi den langt hen af vejen er denne ånds arvtager. Selv om styregruppen ganske vist har en sammensætning, også aldersmæssigt, der ville stride mod god skik hvis den stod i spidsen for en dansk erhvervsvirksomhed, tror vi på, at det netop er kontinuiteten, som udstyrer Dan Turéll-prisen med personlighed, egensind og solid dømmekraft.