2018 Peter Laugesen

Skriv din tekst her...

Fotograf Simon Knudsen


Dan Turèll Medaljen 2018 blev tildelt en af de største nulevende danske digtere – som oven i købet var Dan Turèlls sjæleven: Peter Laugesen

Her er motiveringen:

Årets modtager af Dan Turèll Medaljen mødte Dan Turèll allerede i 1965. Deres indbyrdes forhold var meget nært, og de kommunikerede i form af en fortsat skrift lige til Dan Turèlls død i 1993. Vi taler om en digter, der ved siden af Dan Turèll har stået som repræsentant for, hvad vi med en vis ret kunne kalde beatdigtning i Danmark, og siden Dan Turèlls død den ypperligste af beatdigtere og inderste udforskere af liv og død på sprogets vilkår, Peter Laugesen.

Peter Laugesen er født i 1942, fire år før Dan Turèll, og han var således storebroderen i forholdet, og i de tidligere år var han nok den, der vidste mest og kunne viderebringe sin viden og kunnen og afgørende bevægelighed i forhold til kunstarterne, musik, litteratur, billedkunst. Hans betydningsfulde indsats i dansk litteratur tog udgangspunkt i en fælles tid med Dan Turèll, men har siden – såvel mens Dan Turèll levede som efter – udviklet sig og fortsat ad egne veje.

Vi kan tale om en strøm, en flod af skrift, der har resulteret i et meget stort antal digtsamlinger, som af alle med sans for og kærlighed til poesi betragtes med respekt og ja, kærlighed. Den fortsatte skriftproduktion har med årene taget form af en øjeblikkets rytmiske puls, der registrerer og i samme nu sætter i perspektiv. Det er en poetisk praksis, der er kendetegnet ved en stadig udfoldelse. Den er aldrig sat på pause, men har nu også erindringen, tilbageblikket, som drivkraft.

Peter Laugesens seneste digtsamling hedder Traveling (2017) – og han er i høj grad stadig rejsende, i sproget og i øvrigt i den store verden, hvor han repræsenterer sin udgave af den poesi, der har livet som indsats, og hvor hvert åndedræt tæller.

Ingen blandt levende og døde – om vi så regnede de store jazzmusikere med – har fortjent Dan Turèll Medaljen mere end Peter Laugesen. Det er derfor en særlig fornøjelse for Dan Turèll Selskabet i år at kunne overrække medaljen til ham.

Det var medlem af Dan Turèll Selskabets bestyrelse Asger Schnack der holdt talen for Peter Laugesen.